cnat

Transition Year Curriculum

TY information evening 2017 1A Chairde i gColáiste Pobail Baile Lotrail,

Is deasliom go bhfuilcaibidilnahIdirbhliana ag tosúsacholáiste i mbliana. Is deisiontach í an bhliain seochunforbairtfaoi Leith a dhéanamh. San Idibhliain is am speisialta é scileanna a ghnóthú agus afhorbairt a chabhróidh le daltaícinnidh a dhéanamhmaidir leis an Ardteistiméireacht agus fiú don todhchaíigcoitinne. Táclárcuimsitheachcumthaagmúinteoirí don Idirbhliain i gC.P. BaileLotrail. Bainfidhdaltaí agus múinteoirítaitneamh agus tairbhe as. Go n’éirílibhuile!

Our school community welcomes the opportunity to offer Transition Year in Luttrellstown C.C. We know that T Y has the potential to encourage students to build their skills in many areas. It is a special year that allows students develop as independent learners. TY allows students enhance and develop interests that will inform their decisions for Leaving Certificate and for their future life’s journey. The Teacher Council has developed an exceptional TY Programme as outlined in this booklet. Students and teachers will enjoy this programme and be enriched by it. Go n’éirílibhuile! I wish all well!

Mana na hIdirbhliana i gColáiste Pobail Baile Lotrail
Beidh Gaois na Leabhar agus Gaois an tSaoil á roinnt go fiail!
LCC’s TY Guideline ….
The wisdom in books and the wisdom of life will be richly shared!

Fionnuala Ní Chaisil (Príomhoide)